Epigrafik Buluntular

Küçük Asya Araştırma Merkezi tarafından Dülük Baba Tepesi`nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları esnasında oldukça önemli epigrafik kalıntılar bulunmuştur. Bazalttan yapılmış ve üzerinde hiyeroglif-Luvice yazıtlı koruna gelmiş bir rölyef stel kalıntısı ve de üzerinde bir kaç adet süryanice harfin yer aldığı bazalt küvet kalıntısı kutsal alanın erken dönemlerinden günümüze dek koruna gelmiş eserler tespit edilmiştir. Ayrıca Roma Imparatorluk dönemine tarihlendirilen birçok sayıda Iuppiter Dolichenus`a adaklar bulunmuştur. Roma evresinde Iuppiter Dolichenus kutsal alanına duyulan büyük ilgi her kazı döneminde bulunan küçük ebatlı yazıt parçaları sayesinde de yansıtılabilinmektedir.

Dülük Baba Tepesi`nin daha vgeç döneminde kurulmuş Hıristiyanlık dönemi manastırıyla bağlantılı olan ve yunan ama daha çok suryanice (Estrangelo) dilinde yazılı yazıtları büyük bir öneme sahiptir. Burada en önemlisi oldukça uzun, iki parça halinde koruna gelmiş ve manastırın yapım ile restorasyon aşamalarına ait Suryanice yapı yazıtıdır. Süryanice yazıtlarhakkında günümüze pek az yazılı belge ulaşmış olan, ama bölgede oldukça büyük bir öneme sahip olmuş olan kült alanının ve toplumu hakkında mühim bilgiler iletmektedir.

 

Daha fazla bilgi için iletişim kurulabilinecek kişi:

Prof. Dr. Margherita Facella
Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico
Via L. Gavani 1
I – 56126 Pisa
m.facella[at]humnet.unipi.it