Tübingen, AG CAA 2014 Workshop`ta gösterilen Poster

Kazı Teknikleri

2004 yılından itibaren kazı alanı jeo ilişkili karolaja bölünüp, takometre ile ölçümü gerçekleştirilmektedir. Böylelikle buluntu ve bulguların konumları tam olarak lokale edilebilinmekte olup, CAD-yazılımının (Computer-aided Design) yardımıyla genel plan üzerinde belirtilebilinmektedir. Kazının genel veri tabanıyla dijital olan kazının genel planının bağlanması sonucunda her bir çalışma alanının yapılmış ölçüm sonuçları ve kazının bölüm projeleri için de mevcuttur.

Böylelikle kazı ölçüm çalışmaları kazının belgelenmesi ve sonuçlara varılması için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Buluntuların mevkilerinin haritalanmasıyla buluntu dağılımı hakkında önemli sonuçlara varabilinmekte ve de buna bağlı olarak kutsal alanın değişik yapım evreleri hakkında bilgi edinilebilinmektedir. Bu bilgiler yapısal bulguların yardımıyla bir evre planının oluşumunda yardımcı olacaktır.

Bunların yanı sıra kazı tekniklerinde ayrıca önemli bir rolü Fotogrameti çalışmaları taşımaktadır. Değişik ölçüm yöntemlerinin sayesinde objelerin bulundukları yerde fotoğraflayarak kayıt edilip, dijital idrak edilebilinmektedir.

Şimdiye dek kazanılmış verilerin yardımıyla – Jeoenformatikçiler ile beraber yapılmış ortak çalışmayla da – bir GIS (Coğrafi Enformasyon Sistemi) oluşturulması planlanmaktadır. Bu çalışma analizlerinin sonucunda bir üç boyutlu model de oluşturulacaktır.

Iletişim:

Torben Schreiber, M.A

Küçük Asya Araştırma Merkezi, Münster Üniversit