Nümizmatik

Dülük Baba Tepesi`nde gerçekleştirilmiş arkeolojik kazı ve yüzey araştırması çalışmaları esnasında oldukç yoğun bir sayıda sikke buluntuları tespi edilmiştir. Bunların hepsi restore edilip, sistematik kaydedilmiş ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi`ne teslim edilmişlerdir. 2011 yılı kazı dönemi sonuna dek toplam 249 adet sikke bulunmuştur. Bunların arasında hem katmanlaşmı olanı, okunamayanı ve iyi korunamamış olan sikkeler de yer almaktadır. Bu sikkelerin büyük çoğunluğu bakır alaşımından oluşmaktadır.

Genel olarak sikkelerin çoğu oldukça iyi durumda ve çoğu tanımlanabilinmiştir. O kadar iyi durumda olmayan sikkeler ise tanınabilinen motif kalıntıları, metal parçasının şekline ve de ebatı ile ağırlığı sayesinde kaba bir kronoloji düzeni oluşturulabilinmiştir. Sikke buluntuları MÖ 5. yüzyıldan Osmanlı dönemine dek tarihlendirilmektedir. Sikkelerin basım yerlerinin yelpazesi oldukça dar olmasına rağmen Orontes Antiocheia`sından gelen sikkeler yoğunluğu göstermektedirler. Sikkelerin çoğunluğu Roma eyalet baskılarına aittir. Lakin aralarında Hellenistik dönemi ve Roma Imparatorluk dönemi sikkeleri de yeterince yer almaktadır. Üzerinde Kelenderis`li (Kilikya) bir Gorgoneion`un betimli olduğu gümüş sikke ve Sidon`dan ‘Abd ‘Ashtart (Strato I)`ın bir 1/16`lik şekeli (yaklaşık MÖ 365-352) oldukça ilginçtir.

Dülük Baba Tepesi`nin sikke buluntuları sadece çeşitliliğinden dolayı değil, aynı zamanda belli katmanlardan ve kökeninin belli olmasından dolayı da önem taşımaktadır. Akdeniz bölgesinin doğusunda sikke buluntularının azlığına ve yetersizliğine dayanarak Dülük Baba Tepesi`nin sikke buluntularının Kuzey Suriye bölgesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Daha fazla bilgi için iletişim kurulabilinecek kişi:


Dr. Margherita Facella
Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico
Via L. Gavani 1
I – 56126 Pisa
m.facella[at]humnet.unipi.it