Kommagene

 

Kommagene bölgesi Toros dağlarının ve Fırat nehrinin arasındaki arazide yayılım göstermektedir. Bu bölge bugünün güneydoğu Türkiye’sinde yer almakta, antik dönemde ise siyasi ve kültürel açıdan kuzey Suriye’ye aitti. Bölgenin sınırları tam olarak bilinmemekte ve siyasi gelişmeler ile değişiklik göstermekteydi. Kommagene’nin merkezi bölgesi, Syro – Hitit krallığında Kummuh olarak adlandırılmış olan, büyük ölçüde bugünün Türkiye’sindeki Adıyaman bölgesi ile özdeştir. Burada başkent Samosata da yer almaktaydı. Hellenistik dönemin krallığı, Kommagene egemenliğinin en yüksek döneminde güneyindeki Doliche ve Zeugma’yı da içine almaktaydı. Roma döneminde daha büyük bir devlet arazisi Kommagene’nin Eparchia’sını Suriye eyaletinin bir parçası haline gelmiştir.

Küçük Asya Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası ortaklar ile araştırma projeleri farklı bakış açılarından Kommagene’nin arkeolojisi ve tarihi ele alınacaktır.