Dülük Baba Tepesi’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları

 

Münster Üniversitesi’ne bağlı Küçük Asya Araştırma Merkezi 2001 yılından beri Dülük Baba Tepesi’nin zirvesini incelemektedir. Bu dönemden beri uluslar arası bir araştırma ekibi tarafından sürdürülen arkeolojik, jeofiziksel ve ölçüm-teknikleri çalışmalarına göre Iuppiter Dolichenus Kutsal Alanı’nın mevcudiyeti bu tepe üzerinde şüphesiz olarak kanıtlanmıştır. Bunu şimdiye dek bulunmuş, Roma döneminden, Kutsal Alan’a dahil edilebilecek geniş yapısal strüktürler, “Doliche’de kabul gören tanrı”ya Grekçe ve Latince dillerinde yapılmış adaklar ve de Iuppiter Dolichenus’un tasvirleri belgelemektedir. 

Beklenmedik bir şekilde Roma dönemine ve de daha erken dönemlere ait buluntular, hem Jupiter Dolichenus Kültü hakkındaki hem de Kült Alanı’nın erken tarihi hakkındaki bilgimizi arttırmaktadır. Çoğu İ.Ö. 6./5. yüzyıla ait olan yüzlerce boncuk, silindir mühürler ve damga mühürler buna yardımcı olmaktadır. Büyük bir olasılıkla Dülük Baba Tepesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde İ.Ö. 1. binden Hıristiyan etkili Geç Antik döneminin içine dek kesintisiz olarak kült eylemlerini kanıtlanabilen nadir yerlerden birisi olmalıdır. Hellenistik dönemli tabakanın altında Kutsal Alan ile ilgili daha erken evrelerin belgelerine ulaşılması büyük bir olasılıkla şans eseridir. Fakat bu sadece Roma İmparatorluğunun en önemli tanrılarından birine adanmış Kutsal Alan’ın araştırmalarına değil, aynı zamanda bütün antik Ön Asya’nın kült devamlılığı ve dini tarihi ile ilgili sorulara cevaben de oldukça önemli bir noktadır.


Dülük Baba Tepesi auf einer größeren Karte anzeigen