Doliche

Doliche stratejik açıdan Toros ön alanı ve Kuzey Suriye platosunun arasındaki, Kilikya ve Zeugma yakınındaki Fırat geçişindeki önemli noktasında yer almasıyla oldukça elverişli bir noktada konumludur. Doliche`nin kent alanı, Nizip Çayı`nın berektli üst bölgesindeki, kemer formlu doğal bir yükselti olan Keber Tepe`de yer almaktadır. Güney yanında Dülük Baba Tepesi yükselmektedir. Burada da kentin önemli kutsal alanı olan, Iuppiter Dolichenus`un tapınağı yer almaktadır.

Kaynaklarda genel olarak Doliche kenti Zeugma, Samosata, Hierapolis ve Kyrrhos`tan sonra Kuzey Suriye`nin yerel merkezi olarak gösterilmektedir. Kentin Imparatorluk Dönemi`ndeki, bölge dışında da önem kazanmasına sebep olmuş olan, önemli karakteristik bir özelliği ise Doliche`nin Iuppiter Dolichenus kültünün yurdu olmasıyla büyük bir dini anlam kazanmaktadır.

Antik Kuzey Suriye bölgesinde yer alan bir Hellenistik-Roma kentinin kültürel yaşam ortamını örneksel olarak araştırabilmek için Doliche en gerekli özellikleri taşımaktadır. Bu coğrafi konumda yer alan başka hiç bir kent üzerinde yapılanma olmadan varlığını yürütebilmiş değildir. Ayrıca Doliche kent alanı arkeolojik arazi incelemeleri gerçekleştirebilmek için oldukça elverişli ve ön çalışmalarıyla belirlenmiş bir konuma sahiptir.


Doliche auf einer größeren Karte anzeigen