Geç Antik ve Orta Çağ Dönemlerinde Dülük Baba Tepesi

Doliche`nin Geç Antik ve Erken Orta Çağ dönemlerinden 12. yüzyılda kentin terkedilişine dek değişken tarihi hakkında birçok çağdaş yazılı kaynak bilgi sunmaktadır. Fakat bu dönemde evvelki Jüpiter Dolichenus`un kutsal alanı hakkında bilgiler ne yazık ki söz konusu edilmemiştir. Dülük Baba Tepesi`nde koruna gelmiş olan buluntuların Erken Bizans döneminden Orta Bizans dönemine dek kazılarda mimari bulguların ve diğer buluntu cinslerinin değerlendirmesi ile beraber antik Kutsal Alan`ın Bizans, Arap ve Frank kavminin etkileri ile gerçekleşmiş olan değişikliğin ve gelişimi ortaya koymaya fırsat vermektedir.