Seramik

Bir yerleşim yerinin ve kutsal alanın anlayışı ve yorumu için önemli olan ortaya çıkarılmış olan küçük buluntuların değerlendirilmesidir. Keramik buluntuları burada özellikle Kutsal Alan daki günlük hayatın donanımı ve kullanımı hakkında bilgi sunabilmekte; ayrıca alışkanlıklar ve buranın halkı hakkında tabii ki aydınlık getirmekte olup, çevrede yer alan yerleşimler ile olan ilişkiyi ortaya koyabilmektedir.

Hellenistik öncesine ait keramik buluntuları sonucunda Dülük Baba Tepesi`nin büyük bir olasılıkla Geç Demir Çağı öncesinden itibaren kutsal bir yer olarak kullanıma başlamış olduğunu göstermektedir. Hellenistik öncesi keramiğin değerlendirilmesi, kutsal alanın erken dönem anlayışı için oldukça önemli bir ilgiye sahip olup, München`den Birgül Öğüt (M.A.) tarafından 2009 yılından beri yürütülen yeni bir Doliche kazı projesini ortaya koymaktadır.

Ayrıca keramiğin belgelenmesi Dülük Baba Tepesi`nin kullanımının devamlılığını ortaya koymaktadır. Bütün zaman basamaklarından keramik parçaları koruna gelebilmiştir. Özellikle erken Roma dönemi ile beraber kazı alanında keramik payı yoğunlaşmaya başlamaktadır. Burada vurgulanması gereken Eastern Sigillata (ESA – Doğu Sigillata) diye adlandırılan, I. Ö. 2. yüzyıldan itibaren üretilmeye başlamış ve I. S. 2. yüzyıl ikinci yarısına dek bölge dışına dahi ihraç edilmiştir.

Bir kutsal alandan beklenen Roma dönemine ait kült keramiği veya kap deposu şimdiye dek burada rastlanılmamıştır. Bu büyük bir olasılıkla Imparatorluk döneminde yapılmış olan bazalt taş döşeme ile bağlantılı olabilir. Böyle buluntular tabana konulmamış olmasından dolayı da rastlanılmamıştır.

Geç Roma dönemine ve Islami döneme ait keramik buluntuları yine de alanın kullanım gelişimini ve anlamını belirgin bir şekilde anlamaya yardımcı olmaktadır. Sofra ve mutfak kapları yanı sıra, özellikle depolama kapları – örneğin yaklaşık 1 m yüksekliğine sahip Pithoi – ve Amphoralar ortaya çıkmakta, üretim ve gıdaların depolanması için tepe ile bağlantılı olması gerekmektedir. Bu dönemde kandillerin ve başka küçük buluntuların da – örneğin hıristiyanlık dekorasyonlu bir keramik kandil, hıristiyanlık motifli bir keramik ekmek damgası, kutsal bir Graffito`nun kazılmış olduğu bir taş, hakimiyeti sağladığı cam buluntulara bakıldığında kendilerinin geçimini sağlayan, tarımını yapan ve şarap üreten hıristiyanlık bir topluluğun varlığı akla gelmektedir.

Hellenistik dönemden Orta Çağ dönemine dek ait olan keramik buluntuların belgeleme çalışmaları kazı döneminde Köln`den Dr. Constanze Höpken başkanlığında gerçekleşmektedir. Ayrıca Münster`den Eva Strothenke M.A. tarafından Dülük Baba Tepesi`ne ait keramik buluntuları doktora çalışmasının konusunu oluşturmaktadır.

Başvurulacak Kişiler               

Birgül Öğüt M. A.               Dr. Constanze Höpken                Eva Strothenke M. A.

b.ogut(at)gmx.net               hoepkenc(at)uni-koeln.de              eva.strothenke(at)uni-muenster.de