Doliche`nin Buluntularının Restorasyonu

Bilumum küçük buluntular kazı evinin labuvatuarında restore edilmektedir. Bu küçük buluntularını metal (bunların arasında; sikke, fibulalar, takılar, figürinler, silahlar yer almakta), cam (mühürler, boncuklar, kaplar), taş (mühürler, boncuklar, figürinler, yazıtlar, steller), keramik (mühür baskısı, boncuklar, kaplar) ve kemik (oyun taşı, figürinler) oluşturmaktadır.

Konservasyon ve restorasyon çalışmalarının amacı korozyonlu, kalkerleşmiş ve bozulma oluşumlarını engelleyip, düzelterek okunabilirliği yeniden oluşturup, objelerin görüntüsünü yenilemek ve olası sergiler için hazırlanmasıdır. Bu işlemler sırasında objenin aslının korunabilmesine ve daha fazla zarar gelmemesine büyük önem verilip, orijinal görüntüsünden ve şeklinden fazla kayıba uğramamasına özen gösterilmektedir. Ayrıca küçük buluntularının hepsi uzun süreli olarak konservasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Objelerin korunmuşluğuna ve malzemesine göre yapılan restorasyon ile konservasyon işlemlerindeki madde seçilip, ona göre metod uygulanmaktadır.

Kazı 2005 yılından beri kendine ait bir restorasyon projesine sahiptir. 2011 yılından beri ise kazı evinde oldukça büyük ve uygun bir restorasyon atölyesi mevcuttur. Genellikle restorasyon çalışmalarının işlem üst bozuk tabakayı kaldırma, temizleme ve yapıştırma ve ardından konservasyon yapımı olarak sıralanmaktadır. Bozuk üst yüzeyin kaldırılması mikroskop veya büyüteç altında mekanik olarak bisturiyle ya da mikro kumlama aletiyle yapılmaktadır. Temizlik işleminde önemli bir derecede mekanik ve kuru yapılmakta olup, kaba fazlalıkları temizlemede ise ıslak-kimyasal metodlar kullanılmaktadır. Yapıştırma işlemleri ise geri dönüşümü olan malzeme ile gerçekleştirilmektedir. Burada kullanılan madde ise özellikleriyle yapıştırılan objenin özelliklerine uygun ölçülerde kullanılmaktadır. Eserleri gelecek nesillere de koruyabilmek için bütün işlemlerin sonunda konservatör işlemeri yapılarak detaylı bir korumaya alınmış olmaktadır. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra en son olarak pasif olan ve asit içermeyen bir malzeme ile obje paketlenmektedir.

Bütün bulunatular restorasyon edilmeden önce ve edildikten sonra gerektiği gibi fotoğraflanarak kayıt edilmektedir. Ayrıca restorasyonları gerçekleştikten sonra bütün küçük buluntuların çizimi de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bütün objeler kazının veritabanı olan Adiuvabit`te belgelenmektedir. Bu veritabanında objelerin tanımı, yapımında kullanılmış malzeme, ebat ve korunmuşluğu ile restorasyon durumu hakkında bilgi verilmektedir.

 

Dipl. Restauratorin Laura Lun, München

Dipl. Restauratorin Veronika Disl

für mehr Inforamtionen: monalisl