Kahta`daki Bir Özel Koleksiyon`da Korunan Kuzey Kommagene Buluntuları

Kommagene`nin merkezi ve başkenti olan Samosata`dan, Kommagene`nin Hellenistik ve Roma dönemleri tarihi ve kültürüne ait oldukça az sayıda belge günümüze ulaşmış olduğundan Kahta`da bulunan özel bir koleksiyonun objeleri büyük bir önem taşımaktadır. Koleksiyon objeleri sikkeden mimari parçalarla yazıtları Geç Hitit döneminden Islami dönemine dek kapsamaktadır. Şimdiye dek konumu bilinmeyen Kral Antiochos`a adanmış bir kutsal alana ait olması gereken yazıtlar ve mimari parçaları oldukça büyük bir öneme sahiptirler. Koleksiyonun incelenip kayıt edilmesi 2010 yılında Margherita Facella, Charles Crowther, Werner Oenbrink ve Michael Blömer tarafından başlatılmıştır.

Koleksiyonun mimari parçaları ve kandilleri ile ilgili makaleler "Kult und Herrschaft am Euphrat" isimli“Asia Minor Studien“ yayınlarının "Kommagenischen und Dolichener Forschungen" 6. Cilt`inde yer almaktadır.

 

Z. Simon, Das Fragment einer hieroglyphen-luwischen Inschrift (KÂTHA 1) mit einem Exkurs zur kommagenischen Herrscherliste, in: E. Winter (Hrsg.), Kult und Herrschaft am Euphrat. Dolichener und kommagenische Forschung 6, AMS 72 (Bonn 2014) 247–253

C. Crowther – M. Facella, New Commagenian Royal Inscriptions from the Neşet Akel Collection (Kâtha), in: E. Winter (Hrsg.), Kult und Herrschaft am Euphrat. Dolichener und kommagenische Forschung 6, AMS 72 (Bonn 2014) 255–269

W. Oenbrink, Dorische Kapitelle späthellenistischer Zeit – Säulenhallen eines neu entdeckten Temenos des kommagenischen Herrscherkultes nahe Kâtha/Adıyaman, in: E. Winter (Hrsg.), Kult und Herrschaft am Euphrat. Dolichener und kommagenische Forschung 6, AMS 72 (Bonn 2014) 271–287

 

E. Strothenke, Tonlampen aus Kâtha, in: E. Winter (Hrsg.), Kult und Herrschaft am Euphrat. Dolichener und kommagenische Forschung 6, AMS 72 (Bonn 2014) 289–321