Perrhe


Perrhe, Adıyaman merkezinin 5 km kuzeyinde, Karadağ’ın eteklerinde yer almaktadır. İki antik çeşme, Sur’dan bölümler ve özellikle yüzlerce kaya mezarının yer aldığı oldukça büyük bir nekropol burada halen görülebilir durumdadır.

Ne yazık ki kent hakkındaki bilgimiz oldukça sınırlıdır. Perrhe oldukça önemli bir yol üzerinde yer almaktaydı. Toros dağlık alanından geçip, Samosata’yı Melitene’yi birbirine bağlayan yol üzerinde bulunmaktaydı. Büyük bir olasılıkla Perrhe, Kommagene’deki İ.S. 198/200 yılında Chabinas’ın üzerine inşa edilen köprünün yapım bütçesinde yardımcı olan dört kentten en çok yazıt barındıran kenttir. Geç antik dönemde Fırat Nehri bölgesi içerisindeki metropol olan ve küçük bir piskoposluğa bağlı Hierapolis’in Merkezi Perrhe olmuştur. İ.S. 5. yüzyıla ait bir mozaik tabanın oldukça yoğun kalıntıları Perrhe’nin Hıristiyan dönemi ile ilgili bilgi sunmaktadır. Orta Çağ’da Perrhe anlamını kaybetmeye başlamış ve yerini Adıyaman’a (Hisn-Mansur) bırakmıştır.

Geçmiş yıllarda Adıyaman Müzesi tarafından Perrhe Nekropol’ünde gerçekleştirilmiş arkeolojik kazı çalışmaları sayesinde birçok arkeolojik buluntu, Küçük Asya Araştırma Merkezi tarafından Dr. M. Facella (Pisa) ve Dr. C. Crowther’un (Oxford) özenle araştırıp kaydettikleri, epigrafik ve nümizmatik belgeler gün ışığına çıkarılmıştır. Özellikle mezar yazıtı olan epigrafik malzeme antik Perrhe kentinin toplumu hakkında bilgi sunmaktadır. Yazıtlarda yer alan isimler ilginç bir çeşitlilik göstermekte ve özellikle Romalı isimler Sextus, Cornelius ve Tiberia gibi oldukça iyi bir şekilde belgelenmiştir. Buluntuların değerlendirilmesi ile bölgenin merkezi olan Perrhe hakkında tarihsel ve kültürel Roma dönemi hakkında daha fazla bilgi edinilmektedir. Ayrıca çalışmaların ilerletilmesi ile antik Kommagene bölgesinin kültürel ortamı hakkında da aydınlık kazanılmaktadır.