Samosata`nın Araştırılması Kapsamındakı Kooperasyon Projesi

Samosata Geç Hitit döneminden itibaren Kommagene`nin en önemli kenti olmuştur. Ayrıca günümüzün Adıyaman ilinin 30 km güneydoğusundaki Fırat`ın batı kıyısında olan elverişli konumundan dolayı, Kommagene kralları Samosata kentini hükümdarlık merkezleri olarak seçmişler ve Kommagene kraliyetinin romalı ilhakından sonra MS 72/73 yılından sonra kent bir lejyon merkezi olarak önemli bir role sahip olmuştur.

Samosata günümüzde Atatürk barajının tam ortasında yer almakta ve böylelikle arkeolojik arazi araştırmaları için olanaksız bir yer olmuştur. Kent alanının sular altında kalana dek görülür durumda olmuş olan 5 km uzunluğuna sahip sur ve de oldukça uzun bir Aquadükt kalıntıları Samosata`nın Roma dönemindeki daimi önemini gözler önüne sermiştir. Bunun dışında kentin doğusunda Fırat kıyısında yer almış olan ve yakın zamana kadar bölgenin sembolü olmuş olan, üst yüzeyde Orta Çağ`a ait kalıntıları görülür olmuş olan Akropolis`i de büyük bir önem taşımıştır. 1978`den 1989 yılları arasında Atatürk Babarjı`nın yapımı esnasında Akropolis`te arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar esnasında da oldukça gösterişli bir yapıya ait geniş bir alan açılmıştır.

Kommagene krallarının sarayı olarak tanımlanan bu yapı NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) tarafından finanse desteğine sahip olan yönetimi Leiden Üniversitesi`nden Prof. Dr. Miguel John Versluys tarafından gerçekleştirilen VICI-Projektes Innovating Objects. Global Connections and the Formation of the Roman Empire (200–30 BC) projede Küçük Asya Araştırma Merkezi`nin yapacağı araştırmalarının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında yapının değerlendirilmesi ve de Hellenistik dönemine ait Samosata buluntuları Adıyaman Müzesi`nde incelenecektir. Bilhassa asıl dikkat Hellenistik dönemi Hükümdarlar Kültü üzerinde toplanmış olmasından dolayı malzemenin incelenip düzenli bir kaydı ile Kommagene hükümdarlarını ve başkentini anlamakta büyük bir önem sahibi olacaktır. Böylelikle de Samosata`nın araştırılması VICI-Projesinin baş sorularına, Hellenistik-Roma dönemi Akdeniz bölgesinin iletişim ve dönüşüm süreci hakkında açıklık kazanılacaktır.

 

 

 

Daha fazla bilgi için iletişim kurulabilinecek kişi:

 

Dr. Stefan Riedel

Universiteit Leiden                                                                                          Universität Münster

Faculteit Archeologie/Mediterranean Archaeology                                          Forschungsstelle Asia Minor

Einsteinweg 2                                                                                                Georgskommende 25

2333 CC Leiden                                                                                             48143 Münster

s.riedel@arch.leidenuniv.nl                                                                            riedelst@uni-muenster.de

 

Lennart Kruijer, MA

Universiteit Leiden                                                                                         Universität Münster

Faculteit Archeologie/Mediterranean Archaeology                                         Forschungsstelle Asia Minor

Einsteinweg 2                                                                                                Georgskommende 25

2333 CC Leiden                                                                                             48143 Münster

l.w.kruijer@arch.leidenuniv.nl                                                                        kruijer@uni-muenster.de