Kommagene`de Cam

Küçük Asya „Cam Bölgesi“ olarak karakterize edilebilmesi için yetersiz olan bölgelerden birisidir. Genel olarak bütünlük gösterecek antik cam örnekleri burada ve çevre bölgelerinde eksiktir. Ön Asya`dan tanınmış birçok antik cam eser sanat eserlerinin alım satımı sayesinde batı koleksiyonlarında koruna gelebilmiş ve koleksiyonların çerçevesinde yayınlanmıştır. Bundan dolayı buluntu örnekleri güvenilir buluntu yerinde büyük ilerlemeler göstermektedir. Bu araştırmanın çıkış noktası Dülük Baba Tepesi`nin cam buluntuları olmuştur. Belgelenmiş olan malzeme Hellenistik dönemden Erken Roma dönemine ve Geç Antik-Bizans dönemiyle Islami döneme dek tarihlendirilebilinmektedir. Oldukça önemli olan bir buluntu ise Geç Roma dönemine ait olan iki renkli Driatet cam parçasıdır. Bu ışığın vurmasına göre saydam olmayan bir yeşilimsi renk veya kehribar kırmızımsı bir renk vermektedir. Bu parça da Doliche sakinlerinin yüksek standart yaşam tarzını göstermektedir. Bu buluntulardan yola çıkarak Gaziantep Müzesi`nde ve Adıyaman Müzesi`nde yer alan paralellerinin vasıtasıyla formları canlandırılabilinir, tipleri belirlenebilmekte ve tarihlendirmeleri gerçekleştirilebilinmektedir.

Birlikte Çalışılanlar: Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Adıyaman Müzesi, Medusa Cam Müzesi, Gaziantep

Destekleme: Fritz-Thyssen-Vakfı

Proje Başkanı

Dr. Constanze Höpken Köln Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Albertus Magnus Platz 50923 Köln Tel.: 0049 (0)221 446 347 Fax: 0049 (0)221 470 5099 hoepkenc@uni-koeln.de

Seite der Universität Köln zu den Forschungsprojekten von Constanze Höpken