Doliche’nin Kent Alanı


Doliche’nin antik yerleşim bölgesi Keber Tepesi`nde uzanmaktaydı, doğal bir kemer şekilli yükseltide, modern Dülük Köyü’nün karşısında Nizip Çayı’nın bereketli alanında bulunmaktaydı. Tepe’de bugün yapılanma görülmemekte ve üzerinde tarım yapılmaktadır. Yüzeysel olarak antik veya Orta Çağ’ına ait mimari görülmemektedir. Ancak keramik kırıklarının ve çatı kiremitlerin odaklanması ile antik kent alanının yayılımı anlaşılabilmektedir. Bunların yanı sıra bazı yerlerde antik yapı parçaları görülmektedir. Ayrıca sütun başlıkları ve başka mimari parçalar modern köyde sıralanmıştır. Mithraeumlar çevresinde yapılmış olan Arkeolojik Park alanında tazyikli su yapımının bazı parçaları görülmektedir.