Doliche’nin Taş Ocağı

Modern köyün güneybatısına doğru Doliche’nin görkemli kulisi ile taş ocağı yer almaktadır. Antik dönemden Yeni Çağa dek burada işlenmesi kolay olan kalker taşı kırılmıştır. Oldukça etkili bir şekilde dik olan ana kırık duvarından Roma dönemli bir su kuyu hattını tanımak mümkündür. Bu hat ile Keber Tepe’ye su iletilmekteydi. Bu su tünelinin yüzlerce metresi koruna gelmiş ve kısmen daha üzerinden geçilebilir durumdadır.