Doliche’nin Kaya Nekropolü

Antik kent alanının karşısında Çimşit Tepesi diye adlandırılan yükseltide Doliche’nin antik Nekropolü yayılım göstermektedir. Nekropol kısmen bugünün modern köyü Dülük tarafından inşa edilmiş ve buradaki evler genelde yeraltında kalan mezar odalarını depolama mekânları olarak kullanmaktadır. Kent nekropolünde şimdiye dek 100’den fazla mezar belirlenebilmiştir.

Bunların neredeyse hepsi, aile mezarı olarak planlanmış ve büyük bir bölümünde gömü gerçekleşmiş kaya oda mezarlarıdır. Temelleri değişiklik gösteren bu mezarlar, tek veya daha fazla mezar odalarından oluşmaktadır. Ölüler genelde nişlerde yan duvarlarda (Arkosolien), yere veya basit çukur mezarlara odanın tabanına gömülmüşlerdir. Gömülerin sayısı ve temel yapısının değişikliği gibi mezarlar tarz olarak ve süslemenin zahmeti de farklılık göstermektedir. Bazı mezarlarda hiç süsleme görülmüyorken ve mezar nişleri basit kutular olarak şekillendirilmişken, başkaları zengin dekorasyon sunmaktadır. Genelde mezar nişleri lahit tarzında yapılmış ve Girlandlarla, boğa başlarıyla ve rozetler ile bezenmiştir. Kabartma ve yazıt buna karşın fazla görülmemektedir.