2010-2011 Kent Alanındaki Sondaj Çalışmaları

2010 ve 2011 yıllarındaki son iki kazı sezonunda – Ddülük Baba Tepesi`ndeki esas kazı çalışmalarının yanı sıra – Keber Tepe`de Mehmet Önal`ın başkanlığı altında birden fazla Sondaj çalışması yapılmıştır. Bu sondaj çalışmaları gelecekte gerçekleştirilecek kazı çalışmalarına ön hazırlık olması içindir.

2010 yılı çalışmalarında Doliche antik kentindeki kent arşiv yapısı büyük bir olasılıkla konumu belrlenebilinmiştir. Bir sonraki yılda devam etmiş olan sondaj çalışmalarında bu durum desteklenmiştir. Şimdiye dek bu çalışmalardan yaklaşık olarak 500 adet kil bullae gün ışığına çıkarılmıştır. Bu kil mühür baskılarının üzerinde kent tanrıçası Tyche, Iuppiter Dolichenus, Roma Kralları ve de birçok tanrıı, hayvan ve Mithos betimlemeleri resmedilmiştir.

Başka sondaj çalışmalarından özenli yapılmış mozaikler ve birçok yapı elemanlarını ortaya çıkarmıştır. Bunlar da Keber Tepe`de büyük ve zengin süslenmiş Imparatorluk dönemi Villa yapılarının varlığına işaret etmektedir.