Konservasyon ve Çevre Düzenleme

Arkeolojik alanların korunması Kültür Varlıkları açısından büyük bir görevle bağlantılıdır. Özellikle kentsel bütünlükteki kentsel yapı ve planı görünümü ile tarihi kültür varlıklarına olan genel ilgi gibi uzun süreli dayanıklılığa sahip olacak koruma çalışmaları büyük öncülük taşımaktadır. Yerin başarılı bir şekilde korunmasındaki başarılı sonuçlar anıt varlıklarında etkilerin tespit edilmesinin, kontrol edilmesinin ve de zarar verici etkenlerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır.

Güneydoğu Anadolu`nun milyonu geçkin nüfuslu tahsil bölgesi Gazaintep`te yer eden Dülük Baba Tepesi için burasının kent gelişimi, kent planlamasını ve de turizmini ele alarak ve de uzun vadeli bir korumanın gerçeklestirilmesi adına bir proje geliştirip, uygulanacaktır. Böylelikle bu alan için halkın da ilgisinin büyümesi amaç edilmektedir. Bu kazı alanında yapılacak konservasyon çalışmalarının koruma stratejisi sadece konservasyon tekniği ve gelişimini kapsamamaktadır. Burada daha çok yerin bir bütün halinde toplum, politik ve ekonomik bir bünye bütünlüğü içerisinde yararlı bir hale getirmek amaç edilmektedir. Bu temel üzerinde bu kazı yerinin özenli, koruma ve kullanım bünyesi kapsamında geliştirilecek bir plan yapılarak, burasının uzun süreli korunmasına özen gösterilecektir.

Gelecek projelerin amaçları:

(1)         Bir sergileme tasarımının taslağı: Asıl bünyenin sağlamlığı, ayrıcalığı ve de yerin bozulmamış görüntüsü, alanın tefsiri ve de değişik yaş gruplarındaki, eğitim sahibi ve de farklı ulusallığına ait ziyaretçiye göre içeriğin aktarımı sağlanmalı.

(2)         Uzun ömürlü bir koruma planının kurulması: koruyucu ve kalıcı önlemlerle konservasyon çalışmaları, Riziko analizinin yapılması ve riziko yönetiminin gerçekleştirilmesi

(3)         Dolaylı ve dolaysız konservasyon çalışmaları için metot gelişimiyle, restorasyon çalışmaları. Kalker taşı, mermer ve bazaltta yapılacak malzeme tekniği ve konservasyon bilimsel araştırmalar. Böylelikle daha çok zazár verilmesi önlenecektir.