2012 Kazı Sezonunun Sonuçları

2012 yılı çalışmalarında Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü`nün öngörmüş olduğu gibi arkeolojik kazı gerçekleştirilmemiştir. Bunun yerine bu iki aylık çalışma dönemi önceki yıllarda açığa çıkarılmış kazı alanlarının temizlenmesi ve koruma altına alınması için kullanılmıştır. Ilk adımda bütün kazı alanının temizliği ve eski açmaların profilleri düzleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Eski açmalara kaymış olan toprakların kaldırılma çalışmaları esnasından birçok küçük buluntuyu da gün ışığına çıkmasına yol açmıştır. Yine Geç Demir Çağı küçük buluntularının sayısı oldukça şaşırtıcıydı – özellikle boncuk, mühür ve fibula buluntuları. Bunların yanı sıra Roma dönemine ait değişik buluntular da ortaya çıkmıştır. Bu buluntular arasında yer alan yazıt ve heykel parçaları kutsal alanının gelişimi ve donanımı hakkında yeni bilgiler sunmaktadır. Bunlara paralel olarak Dülük Baba Tepesi’nin zirvesi tümüyle temizlendi ve büyümüş bitkiler kaldırılmış olundu. Aynı zamanda geçmiş yıllarda açığa çıkarılmış mimari kalıntıların da uzun süreli koruma planı yapılmıştır. Burada, sert hava şartlarının oluşturmuş olduğu ve kalkertaşından inşa edilmiş bayağı kalitenin güçsüzlüğünden dolayı, koruma altına alınmasına acilen bir muamele gereği mevcuttu. Çalışma sezonu esnasında bir restorasyon firması (Antik Restorasyon ve Konservasyon) acilen Orta Çağı Manastır kalıntılarının fırın bölümünde gerekli olan konservasyon çalışmalarını başlatmıştır. Duvar taşlarının ara boşlukları doldurulmuş, güçsüz duvarlar güçlendirilmiş, kırık taşlar sağlamlaştırılmak için yapıştırılmış ve kırılmaya yüz tutmuş bölümler güçlendirilmiştir. Bir sonraki yılın çalışmaları esnasında bu koruma önlemlerinin devamını ve daha sağlamlığını sağlayabilmek için gerekli malzemelerin analizinin gerçekleştirilmesi için bir başvuruda bulunulmuştur. Bunun için ayrıca yörenin hava şartlarının ayrıntılı bilgisi Meteoroloji İstasyonun bilgiler toplanmıştır. Bütün bu uzun süreli koruma önlemlerinin sağlanması tamamlanmadan önce geçici bir koruma sağlayabilmek için bütün kazı alanı Geotextil diye adlandırılan malzeme ile kaplanmıştır.

Bu yılın kazı alanındaki çalışma döneminde kazı alanının konservasyon ve koruma işlemlerinin yanı sıra, detaylı bir şekilde keramik atölyesinde ve küçük buluntuların değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Şimdiye dek fazla detaylı işlenememiş olan mermer ve demir buluntuları da ayrıntılı bir şekilde ele alınarak belgeleme çalışmaları gerçekleştirilip, değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar için oldukça önemli olan bir nokta da depo alanlarının genişletilip, yeniden düzenlenmesi de yapılmıştır.

Bütün bu çalışmaların yanı sıra sezonun oldukça önemli bir ağırlık noktasını mimari kayıtlar çalışması oluşturmuştur. Kazı alanının planının tamamlanması ve yenilenmesine ek olarak Fotogrametri metodunun değişik yenilikleri de denenmiştir. Burada üç boyutlu fotoğraf makinasının monteli olan bir Kuadropoterin faaliyeti oldukça yararlı olmuştur.

Kazı alanının turizme kazandırma faaliyetleri için bir gezigüzergahının planlanması yapılmıştır. Açıklamalar ve resimlerle donatılmış olan bilgilendirme levhaları bu gezi güzergahı üzerine konumlandırılmıştır.