2017 Kazı Sezonu

2017 yılının Temmuz başından Eylül sonuna dek Almanya, Türkiye, Suriye, Hollanda, Denimarka, Polonya ve Italya`dan gelmiş olan uluslararası bilim insanlarından oluşturulmuş bir ekip tarafından antik kent Doliche`de (Gaziantep) arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar Münster Üniversitesi, Küçük Asya Araştırma Merkezi`nden Prof. Dr. Engelbert Winter ve Aarhus Üniversitesi, Centre for Urban Network Evolutions Enstitüsü`nde Michael Blömer tarafından yönetilmiştir.

2017 yılı kazı sezonunda üç hedef öngörülmüştür. Keber Tepe`deki antik kent alanında sıkı bir yüzey araştırması başlatılmış ki, böylelikle kent yayılım alanını esaslı bir şekilde aynlayabilmek ve kent kronolojisini daha da aydınlatabilmek içindir. Bu çalışmalar kapsamında şimdiye dek kentin toplam alanının üçte biri kadarı inceleme altına alınabilinmiştir. Bu çalışmalarda elde edilmiş buluntuların değerlendirilmesi henüz yeni başlatılmış olsa da şimdiden önemli sonuçlar kendini göpstermektedir. Bu sonuçlara göre burada Hellensitik öncesi dönemde de ikamet görüldüğü tespit edilmiştir. Doliche kentinin alanı en geniş yayılım evresini ise Roma Dönemi`nden Erken Bizans Dönemi`ne dek sürmüştür. Taş Devri`ne ait çok sayıdaki buluntular ise Keber Tepe`nin Taş Devri`nde oldukça önemli bir buluntu yeri olmuş olduğunu göstermektedir.

Kazı çalışmalarının ikinci ağırlık noktasını, 2015 yılı kazı sezonunda kısmen açığa çıkarılmış, Geç Antik Dönem`e ait bir yapı kompleksi oluşturmaktadır. Şimdiye dek etrafı sütunlarla çevrili, yaklaşık 150 metrekarelik ve iki yanında yan naos`un uzandığı bir mekan kısmen açığa çıkarılmıştır. Mekanın tüm tabanı MS 400`lere tarihlendirilebilecek görkemli bir mozaik taban ile kaplı olup, bu yılın kazı sonuçlarının gösterdiğine göre - bu mozaik taban daha eski ve yine yüksek kaliteli bir mozaik taban üzerinde bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla bu bir kilise yapısı olduğu tahmin edilmektedir. Bunu mimari yapısının yanı sıra kazıları esnasında bulunmuş bir mermer masaya ait parçaları da onaylamaktadır. Yapının devam edecek araştırmalarının sonuçları Doliche`nin Geç Antik Dönemi`ndeki dini yaşamı hakkında önemli sonuçları sunacağına inanılmaktadır.

Çalışmaların üçüncü önem taşıyan alanı kentin resmi merkezinde er alan kazı çalışmaları olmuştur. Geçmis dönemlerde gerçekleştirilmiş Jeofizik araştırmalarının tespitleri sonucunda buradaki çalışmalar konumlanmıştır. Gerçekleştirilmiş ilk kazı çalışmaları bu tespiti onaylamıştır. Böylelikle oldukça büyük antik bir yapıya ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Bu yapı Roma Imparatorluk Dönemi`ne ait bir hamam tesisatına ait bölümlerin olması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca resmi bir yapı kompleksine ait büyük temel kalıntıları da tespit edilmiştir. Doliche`nin kent arşivinin burada yer almış olması gerektiğini kazı esnasında bulunmuş olan 1000 adetten fazla mühür baskısı göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek çalışmaların devamı Roma Dönemi kent merkezinin açığa çıkarılmasına olanak verecektir.

Gerçekleştirilen çalışmalar Dolche`nin sadece bilimsel açıdan değil aynı zamanda Gaziantep`in turizmi için oldukça elverişli ve önemli olabilecek bir arkeoloji parkın temellerinin oluşturması açısından da büyük önem taşıdığını göstermektedir.

Bütün çalışmaların yanı sıra Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü ile ortaklaşarak Dülük Baba Tepesi`nde geniş kapsamlı bir restorasyon çalışmasının başlangıcı bu kazı sezoununda başlatılmıştır. Projenin hedefinde Dülük Baba Tepesi`ndeki Iuppiter Dolichenus kutsal alanın kalıcı konservasyonunu ve sunumunu gerçekleştirebilmektir. Bu çalışmaların bu dönemki kazı döneminde Demir Çağı evresi kalıntılarının konservasyonu gerçekleştirilmiştir.