Nümizmatik Araştırmalar

Keber Tepe`de devam eden arkeolojik kazılarda bir hayli sayıda sikke bulunmuştur. Bu buluntuların büyük bir kısmı Geç Antik dönemin Roma Imparatorluk bronz sikkelerinden oluşmaktadır. Özellikle 4. ve 5. yüzyılın başlarına tarihlendirilmekteler. Şimdiye dek burada bulunan en eski sikke ise Makedonya`dan Büyük Iskender`e ait bir bronz sikkedir. En yeni sikkeler ise 11. yüzyıla ait ve anonim grubuna aittirler. Dülük Baba Tepesi`ndekinden farklı olarak Roma İmparatorluk Dönemi`ne ait sikkelerin sayısı oldukça sınırlı olup, özellikle MS 2. ve 3. yüzyıllara ait örneklerle temsil edilmektedir.

Doliche`nin nümizmatik malzemesi Kommagene ve Kuzey Suriye`de Hellenistik ve Roma Dönemi`ndeki sikkelerin tedavülü hakkında ayrıntılı kanıt malzemesi oluşturmaktadır. Sistematik kazı çalışmalarının ve iyi nümizmatik kayıtların eksikliğinden dolayı bölgedeki sikke kullanımının açıklanabilinmesinde oldukça sorun yaratmaktadır. Zeugma`daki kurtarma kazı çalışmalarının sikke analizlerinin oldukça önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Doliche`nin sikke buluntuları da artık bölge icin oldukça önemli bir kanıtlar ortaya koymaktadır.


Prof. Dr. Margherita Facella