Doliche Antik Kent Alanı`nda Arkeolojik Kazılar

Hellenistik-Roma Dönemi`nde Yakın Doğu`nun kentsel merkezleri yeterince araştırılabilinmiş değildir. Özellikle, günümüzde Türkiye`nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde kısmen yer alan, Antik Kuzey Suriye bölgeleri Kommagene ve Kyrrhestike ait kuruluş, topografi ve de kültürel ortamlarında bilgi eksikliği yaşanmaktadır. Bu bölgelerin araştırılabilinmesi için en önemli yerler üzerinde ya modern yapılaşma yoğun bir şekilde yükselmekte (Antiocheia am Orontes, Edessa, Germanikeia, Nikopolis) veya sular altında kalmış (Samosata, Zeugma) ya da Suriye`deki iç savaş`tan dolayı belirsiz süre boyunca ulaşılmaz (Kyrrhos, Hierapolis, Beroia, Chalkis, Apameia am Orontes) durumdadır. Antik Kuzey Suriye`nin Hellenistik-Roma Dönemi kentlerinin kültürel ortamını örneksel tanıtabilmek için Doliche antik kenti en elverişli koşullara sahiptir.

Porjenin ana hedefi Kuzey Suriye`nin iç topraklarında nesnel kültürel ve tarihsel gelişimini kapsayan sorulara cevap bulabilmektir: Suriye`nin yukarı kesiminde yer alan, Doliche gibi bir kent, bölgesel ve bölgeler üstü mal ve yük ulaşım ağı içerisinde nasıl bir rol oynadığı ve yer almıştır? Kent Hellenistik Dönem`de ne kadar Yunan-Makedonya etkisi altında kalmıştır? Komşu olan Iuppiter Dolichenus Kutsal Alanı`nda gözlemlenebilen Ön Hellenistik gelenekleri kent içerisinde hangi ölçüde amadeydi? Suriye`nin iç kesimlerinde Geç Demir Çağı`ndan Hellenistik Dönem`e geçiş süreci nasıl şekillenmiştir? Burada büyük bir olasılıkla Jebel Khalid ile oldukça güçlü bir Seleukid askeriyesi ile güçlenmiş bir yerleşimin varlığından bahsetmek gerekir, ki geri kalan kentlerde Hellenistik Dönem`in varlığı zor bir şekilde ele alınabilinmektedir. Burada eklenebilinecek soru Roma hakimiyetinin başlangıcıyla yaşam şekillerinde ve kültürel varlıklarda ne tür değişimler ortaya çıkmıştır? Kommagene için bu gelişimlerden sonra kalıcı bir Hellenleşme ve şehircilik gelişimi ortaya çıkmış olduğu ortaya konulabilinir. Bu fenomen tabi ki Suriye`nin bölgeleri için de talep edilmektedir. Kent kazılarında gün ışığına çıkmış dayanıklı ve farklı analizler ortaya koymaya izin veren bulgular henüz mevcut değildir. Bu konuda Doliche`de yürütülecek arkeolojik çalışmalar büyük bir olasılıkla farklı bir temel oluşturacaktır.

Projenin hedefleri arasında öncelikle arkeolojik araştırmaların yerleşimin kronolojisini ve kent bünyesinin tarihi gelişimi hakkında aydınlatmak olup, merkezinde yer alan idari bir yapısının ve sınırındaki, Keber Tepe`nin güneydoğu yamacındaki resmi merkezini incelemek olacaktır.  

Başvurulacak Kişi:

 

Prof. Dr. Michael Blömer