Kazı Tekniği

Doliche`nin kent alanının konumlu olduğu Keber Tepe`de yürütülen kazı çalışmaları esnasında açılan açmalar, bulgular ve buluntular takimetre ölçüm aleti ile ölçüleri alınmış ve böylelikle global bir referans sistemi içerisine sorunsuzca yerleştirilebilinir. Birikmiş ölçüm verilerinden CAD-Software yardımıyla kazı alanının bütünsel bir planı oluşturulabilinmekte ve devamlı güncellenmeye uygun bir ortama sahiptir. Bu bütünsel plan, bütün kazı verilerinin ve sonuçların bir araya getirildiği, kazı veritabanı ile bağlı olup, bütün çalışma alanlarının haritalandırma ölçümleri böylelikle bir araya getirilmiş ve herkes için aynı anda sunulabilir durumdadır.

Kazı tam belgelendirme işleminin yanı sıra, haritalandırma ölçüm çalışmaları bağlantı odaklı bütün biriktirilmiş bilgi verilerin değerlendirilmesinde de kolaylık sağlamaktadır (buluntu afişlenmesi, Evre planı oluşturulması vb.).

Bunun dışında Doliche antik kent kazı çalışmalarında Structure-from-Motion (SfM) metotu arkeolojik bulguların belgelenmesinde ve seçilmiş yegane küçük buluntularda kullanılmaktadır.  

SfM dijital fotoğraf kayıtlarını kullanarak, üç boyutlu bir modelin oluşturulabilinmesine olanak sağlamaktadır. Bu dijital fotoğraflar bir Software`e kayıt ediliyor ve otomatik bir işlem sayesinde birbirleriyle karşılaştırılıp, birbirine uyan özellikleri bulmaktadır. Bu yolla Software mekansal bünyeleri tespit etmekte ve üç boyutlu modeli oluşturmaktadır.

Doliche`deki kazı çalışmaları esnasında açmaların her bir planı bu yolla belgelenmektedir. Açmaların fotoğraflama işleminden önce oluşturulan ve takometre ile ölçülen, kesişen noktalarının belirlenmesinin  yardımıyla program tarafından hesap edilmiş modeller koordine yardımıyla birleştirilebilinmekte ve netleştirilmiş, jeo referanslı görüntüler oluşturulabilinmektedir. Bu Orthofotolar arazide el ile yapılan çizimlerin altyapısını oluşturmada büyük bir etken olmaktadır.