Doliche

Doliche kenti antik dönemde Kommagene bölgesinin en güneyinde yer almaktaydı. Kent, Kilikia`yı Zeugma ve Mezopotamya ile birleştiren önemli bir yol güzergahı üzerinde yer almaktaydı; ama yine de büyük bir anlam taşımamaktaydı. Ancak yakınında yer alan Jüpiter Dolichenus Kutsal alanı kente anlam vermekteydi.

Doliche büyük bir olasılıkla Hellenistik dönemde (yeniden) kurulmuş olup, oldukça eski zamanlara dayalı yerel gelenekleri ile kuzey Suriye insanının kimliğini taşımaktaydı. Doliche`de Tunç Çağından beri değişken tarihin etkili olmasından dolayı, değişik tesirleri ayırıcı kültürel ortam özelliği oluşturmuş olması ile Roma hükümlü bir doğu parçasını ortaya koymuştur. Kültürel dönüşüm süreçleri ve gelenek ile yabancı etkilerinin değişken oyunlarının incelenmesinde Doliche özel bir anlam kazanmaktadır.

 


Doliche auf einer größeren Karte anzeigen