Sınırlama ve Kaynaşma Arasında Yerel Kültler

Sınırlama ve Kaynaşma Arasında Yerel Kültler

 

2009 yılının Nisan ayından itibaren Exzellenzcluster 212 “Religion und Politik`e” bağlı Münster`in bir alt projesi olarak da Jüpiter Dolichenus Kültünün oluşumunu, gelişimini, yayılışını ve değişimini ele alan bir araştırma projesi başlatılmıştır.

Kutsal Alan`da gerçekleştirilen kazılardan gün ışığına çıkarılmış din tarihi açısından önemli buluntu ve bulguların değerlendirme ve analizlerinin yanı sıra Imparatorluk kültünün araştırmasının “doğulu” dinler ile karşılaştırılmasında merkez noktada yer almaktadır.

Projede merkezi sorular şunlardır:

·         Doliche Kutsal Alanı ile Imparatorluğun batısında bulunan Kült topluluklarının arasındaki ilişki nasıl bir şekle sahiptir?

·         Tanrının Suriye kökenli bilinçli taraftarları hangi role sahiplerdi ve bu nesnel bulgularda kendini nasıl ifade etmektedir?

·         Kült hangi yeni farklı bağlamlarda özgül çevresinde genel ve bireysel dönüşüm süreçlerinden geçmektedir?

·         Tanrının batıdaki gelişiminin etkisi memlekti olan Suriye`de nasıldır?

·         Birçok farklı olan insanlar için kültün hangi birleşim işlemleri çekici bir hal vermiştir?

Doliche`nin tanrısını birçok sayıdaki benzer Suriye yerel tanrılarından farklı kılan özelliği neydi ve büyük başarısına nasıl ulaşabilmiştir?