Möchten Sie unser Projekt unterstützen? Wir sind auf Sponsoring angewiesen und für jede Spende dankbar!
Weitere Informationen...

Anasayfa

Antik Kommagene bölgesinin bilimsel araştırması Asia Minor Araştırma Merkezinin çalışma merkezi amaçlarından birisidir. 1997 ve 1998 yıllarındaki Doliche antik yerleşim tepesinin ayağında iki Mithraeumun keşfi ile bu kent araştırmaların merkezinde yer almaya başlamıştır. 2001 yılından beri tarihsel topoğrafik ve arkeolojik incelemeler antik kentin yakınlarında yer alan Iuppiter Dolichenus’un Merkezi Kutsal Alanı’nda yoğunlaşmıştır. Alman Araştırma Kurumu’nun yardımları ile gerçekleştirilen çalışmalarda „Kutsal Alanın” Demir Çağından Hıristiyanlık Ortaçağ dönemine dek yoğun bir şekilde kullanımı hakkında incelemeler sürdürülmektedir. 2015 yılından itibaren Doliche antik kentinin kendisi araştırma çalışmalarının odak noktası olmuş durumdadır. Doğrudan hedeflenerek gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları antik kentin hem antik dönem ikamet alanını hem de resmi merkezlerini ortaya koymasını amaç edinmiştir. Böylelikle Suriye`nin Hellenistik-Roma Dönemi`nde kent gelişimi hakkında yeni paradigmatik sonuçların ortaya konulması amaç edinilmiştir. Doliche ve Kutsal Alan Projeleri yanı sıra Perrhe Nekropolü’nün buluntularının inceleme, Adıyaman Müzesi’nde bulunan Hellenistik – Roma Dönemine ait yazıtların inceleme ve kuzey Kommagene bölgesinde tarihi araştırmalar projeleri yürütülmektedir.