Sondagen im Stadtgebiet 2010-2011

Während der letzten beiden Kampagnen in den Jahren 2010 und 2011, wurden – neben der hauptsächlichen Grabungstätigkeit auf dem Dülük Baba Tepesi –mehrere Sondagen unter der Leitung von M. Önal auf dem Keber Tepe durchgeführt. Diese dienten dazu, Bereiche für künftige Grabungstätigkeiten zu sondieren. 
Bereits 2010 konnte hierbei offensichtlich das Stadtarchiv des antiken Doliche lokalisiert werden. Weiterführende Sondagen im darauffolgenden Jahr konnten diese Vermutung bestätigen. Bisher kamen dabei ca. 500 Tonbullae ans Tageslicht. Diese in Ton festgehaltenen Siegelabdrücke zeigen neben der Stadtgöttin Tyche, Darstellungen des Iuppiter Dolichenus, römischer Kaiser sowie zahlreiche Götter-, Tier- und Mythendarstellungen. 
Weitere Sondagen brachten aufwendige Mosaiken und zahlreiche Bauglieder zum Vorschein, die große und reich ausgeschmückte spätantike Villenanlagen auf dem Keber Tepe vermuten lassen.

2010-2011 Kent Alanındaki Sondaj Çalışmaları

2010 ve 2011 yıllarındaki son iki kazı sezonunda – Ddülük Baba Tepesi`ndeki esas kazı çalışmalarının yanı sıra – Keber Tepe`de Mehmet Önal`ın başkanlığı altında birden fazla Sondaj çalışması yapılmıştır. Bu sondaj çalışmaları gelecekte gerçekleştirilecek kazı çalışmalarına ön hazırlık olması içindir.

2010 yılı çalışmalarında Doliche antik kentindeki kent arşiv yapısı büyük bir olasılıkla konumu belrlenebilinmiştir. Bir sonraki yılda devam etmiş olan sondaj çalışmalarında bu durum desteklenmiştir. Şimdiye dek bu çalışmalardan yaklaşık olarak 500 adet kil bullae gün ışığına çıkarılmıştır. Bu kil mühür baskılarının üzerinde kent tanrıçası Tyche, Iuppiter Dolichenus, Roma Kralları ve de birçok tanrıı, hayvan ve Mithos betimlemeleri resmedilmiştir.

Başka sondaj çalışmalarından özenli yapılmış mozaikler ve birçok yapı elemanlarını ortaya çıkarmıştır. Bunlar da Keber Tepe`de büyük ve zengin süslenmiş Imparatorluk dönemi Villa yapılarının varlığına işaret etmektedir.